Nazwy domenowe Fashion-Plaza.Pl, Fashion-Plaza.com.Pl, FashionPlaza.Pl oraz FashionPlaza.com.Pl są znakami towarowymi firmy KOMEX Ewa Korzeniewska z siedzibą w Łodzi, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu Usług i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi – Delegatura Łódź Widzew, pod nr 33162; NIP:728-165-48-71; REGON: 472022817.


Copyrights by fashion-plaza :: wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystane w opisach zdjęcia produktów są naszą własnością, lub zgoda na ich wykorzystanie została nam udzielona !!! Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zamieszczonych w opisach zdjęć, elementów graficznych lub elementów opisu w całości lub w części bez naszej pisemnej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.